Författararkiv

  • Inför seminariet

    Hur förbereder jag mig inför seminarier? Det är något jag alltid gör. Men kanske på ett helt annat sätt idag, än för tio år sen. Det är även olika beroende av om jag haft det tidigare eller inte. Men i… Läs mer ›

  • Förberedelser

    Arbetar just nu med att bedöma tentor för studenterna på distans, samtidigt som jag läser in mig på kurslitteratur som jag skall undervisa i på BUV i december. Det finns en tråd genom den processkrivning som skall ske, men tråden… Läs mer ›

  • Välkommen

    … till min nya blogg som kommer att handla om min yrkes- och forskningsverksamhet, vad jag har gjort och vad mina framtida mål är. Jag skall här försöka ge en bild av hur det har haft för betydelse för min… Läs mer ›