Verksamhet

Undervisning, handledning och examination

Magisternivå – A, C och D-nivå i pedagogik (1998-2008)

 • Vetenskapsteori och forskningsmetod, A, C och D
 • Pedagogisk filosofi – C-nivå
 • Pedagogikhistoria – C-nivå
 • Samhälle och utbildning – A-nivå
 • Arvet från antiken – D-nivå (närläsning av Platons gästabud)

Kursansvar för C-nivån 1998-2000

Handledning (1998 – 201x)

 • B, C och D-uppsatser, samt pedagogik 2 och 3

Examinator (från 1998 – 20xx )

 • B, C och D-uppsatser, samt pedagogik 2 och 3
 • Examinator för Examensarbete

Kursansvar – Uppsats pedagogik 2 (från 2009 -2013)

Lärarprogrammet före 2001

 • Pedagogik – ledarskap – tidigare lärarutbildning
 • Pedagogik för 1-7 och 4-9-lärare
 • SYV-kurs på distans i pedagogik
 • Metodkurser på C-nivå inom enheten för vård

Inom lärarprogrammet från 2001 – AUO-blocket

 • AUO2 – CK-kursen i pedagogik
 • AUO2 – kursen
 • Utbildning, pedagogik och samhälle, 
 • Teorier om lärande,
 • Individens socialisation och utveckling,
 • Specialpedagogiska utmaningar
 • Pedagogik och utbildning 1 – grundnivå
 • Kursansvar på Pedagogik och utbildning 1
 • Pedagogik och utbildning 2 – Pedagogiska perspektiv på etiska dilemman – avancerad nivå (Campus)
 • Handledning – Examensarbeten på B- och C-nivå, Allmän pedagogik, Vårdpedagogik, SYV
 • Examinator – Examensarbeten på B- och C-nivå, Allmän pedagogik, Vårdpedagogik, SYV

Uppdragsutbildning på distans för yrkesverksamma lärare på olika nivåer, yrkeslärare och barnskötare (från 2009 –   ) 

 • AUO2 – Utbildning, pedagogik och samhälle
 • Kursansvar för AUO2 på distans
 • Pedagogik och utbildning 1
 • Kursansvar för PoU1
 • Undervisande lärare i Pedagogik och utbildning 2 – Pedagogiska perspektiv på etiska dilemman på distans, 2014, 2015,2016
 • Skolans kunskapsuppdrag (didaktik 1)

Gästlärare

 • Barn- och ungdomsvetenskap (2011)
 • Kvalitetsarbete II inom vårdutbildning (2015)
 • Trepartssamtal på gymnasieskolor i Stockholms län (2014) (vård- och yrkeslärarprogrammet)

Nya lärarutbildningen (2012 – 201x)

 • Utbildningshistoria och plats i samhället (alla inriktningar)
 • Kursansvarig för Utbildningshistoria Grundlärare fritidshem (2017-20xx)

Föreläsningar

 • Om Platon och hans pedagogik 2001
 • Föreläsningsserie inom studievägledningen (tre dagar)
 • Introduktionsföreläsning
 • Sessionsföreläsningar vid PH-konferens
 • Storföreläsning om vetenskaplighet
 • Storföreläsningsserie om vetenskaplighet
 • Storföreläsningar inom kursen etik och yrkesetiska dilemman 2014-20xx
 • Storföreläsning om Fritidshemmets utveckling och framväxt 2017-20xx
 • Storföreläsning om Barndomens historia 2018-20xx

Uppdrag och kursplanearbete

 • Gruppen för bästa examensarbete
 • Kursplanearbete i filosofikurs
 • Deltagare i FoU-gruppen i Filosofi
 • Valberedning till valet av Högskolestyrelsen
 • Revidering av CK-kursens kursplan
 • Upprättande av kursplan i pedagogikhistoria på C-nivå
 • Upprättande av kursplan i Arvet från antiken på D-nivå
 • Bitr. studierektor (studentärenden) 2012  
 • Kursansvar 2013 – t.v. för äldre kursplaner i tidigare lärarutbildningar från 1994
 • Plagiatutredare 2015 – t.v.

Läsning av andras avhandlingsmanus (avgett synpunkter)

 • Lärare tar gestalt, Else-Maj Falk
 • Livslångt lärande, Petros Gougoulakis
 • Lärarstudenten som subjekt och objekt, Peter Emsheimer
 • Vad eller vem, Moira von Wright
 • Musikundervisningens yttre villkor och inre liv, Ralf Sandberg
 • En skola för andra, Ing-Marie Parszyk
 • Militärt ledarskap – när det gäller, Lars Andersson
 • Exisence and Subjectivity, Kurt Tärnlund
 • Att erfara sin närmiljö, Mia Heurlin-Norinder
 • Peerview-läsning av artikel (Aarhus universitet)
 • Peerview-läsning av artikel (Pedagogisk forskning i Sverige)

Korrekturläsare:

 • Första korrekturläsningen av Paideia, Jannis Garefalakis

Forskningsgrupper

 • Ph-gruppen – Pedagogikhistoria och hermeneutik
 • Kulturvetenskapliga forskningsgruppen
 • MIN – Makt, identitet och normalitet (från 2009 – 2012 ) 
 • Skola, Bildning, Samhälle (VT 2014)
 • Vuxnas lärande (2018-20xx)

Forskning och fortbildningsresor till Athen

 • Oktober 2002 (1 vecka)
 • April/maj 2003 (2 veckor); juli 2003 (1 vecka)
 • Juli 2004 (1 vecka)
 • September – oktober 2004 (9 veckor)
 • Juni 2005 (7 veckor)
 • Oktober 2007 ( 4 veckor)

Forskning- och bildningsvistelse Svenska huset i Kavalla/ m.fl.

 • Juni – juli (6-7 veckor) 2014
 • Juli – augusti (4 veckor) 2015
 • Juni-juli (5 veckor) 2016
 • Maj (1 vecka) 2017
 • Juli-augusti (5 veckor) 2017
 • December-januari (2 veckor) 2017/18
 • Maj (2 veckor) 2018.
 • Juli/aug (5 veckor) 2018)
 • December-januari (2 veckor) 2018/19
 • Juli- augusti (6 veckor) 2019
 • December-januari (2 veckor) 2019/20
 • Pandemi 2020

FoU-verksamhet

 • Kursutveckling, seminarium, kompendium och nätkonferens, distansundervisning
 • Resultat-utvärdering
 • Forskning om etiken och etiska dilemma inom lärarutbildning,
 • Kompetensutveckling i etik, logik, politisk filosofi, metafysik och estetik,samt doktorandhandledning, klassikerläsning Gadamer och klassikerläsning Arendt i idéhistoria
%d bloggare gillar detta: