Får man slå tillbaka? Nej, säger jag, men har jag juridiskt stöd för det?


Ja, det har uppstått en diskussion om en lärare har rätt att slå tillbaka om en elev slår läraren först. Jag var helt på det klara med hur det ligger till – det får man inte göra. Men försvara sig, ja om det är nödvändigt. Men det var inte självklart. En del menar ju att lärare har rätt att göra mer än man tror.  Jag har letat som en besatt efter om det står någonstans, men inte hittat något. Och gick till slut till Skollagen om disciplinära åtgärder och det är i mångt mycket ganska osäkert vad som menas.

Studiemiljö – ett gemensamt ansvar
Disciplinära åtgärder
Omhändertagande av föremål
Utvisning och kvarsittning
Utredning om varför elever stör
Skriftlig varning
Tillfällig omplacering
Tillfällig omplacering vid annan skolenhet
Avstängning i de frivilliga skolformerna.

Det står absolut ingenting om aga… Vad betyder då detta? Det finns inte med, vilket betyder att denna befogenhet inte finns? Eller att det inte längre behövs någon klar formulering med tanke på att det har varit förbjudet med skolaga sen den 1 januari 1958 eller om man har luckrat upp lagen.

Men hur skall man tolka denna formulering:

6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Jag kan inte se att det står i rimlig proportion att slå tillbaka om en elev slår först, om det inte handlar om att man känner att ens liv är hotat. Och vad händer om eleven slår tillbaka igen. Då blir det ju regelrätt slagsmål mellan lärare och elev. Det kan ju inte vara lagligt?! Men tolkar alla detta på samma sätt. Borde det inte stå helt klart och tydligt att det inte är tillåtet att bruka våld. För mig är det underförstått att man inte får göra det, med tanke på att vi har en lag mot aga i skolan. Men varför hittar jag inte denna formulering någonstans i nuvarande skollag? Det oroar mig!

BEO – Barn och Elevombudet säger följande:

[…] Det är absolut förbjudet för vuxna att kränka elever i skolan. Oavsett omständigheter.

Och att slå tillbaka måste vara detsamma som en kränkning. För om man själv känner sig kränkt av att en elev slår en, måste eleven känna samma sak. Om jag inte åberopa skollagen utom i för det som inte sägs eller är underförstått,  för att det inte är okey att slå tillbaka, så får jag väl ändå ett visst stöd från skolinspektione. Oavsett omständigheter bör då betyda – oavsett om eleven har slagit till mig först.

Men jag känner mig inte riktigt nöjd med att jag inte har funnit något i Skollagen! Förhoppningsvis har jag missat något!Kategorier:Vardagen

1 svar

Trackbacks

  1. NEJ, man får inte slå tillbaka! « © Σκέψεις

Lämna en respons

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: