Månad: november 2011

Friheten

Det är inte sant att erkännandet av den andras frihet begränsar min egen: att vara fri är inte detsamma som att ha makt att göra vad som helst, det är att kunna överskrida det givna mot en öppen framtid. (de… Läs mer ›

Barns perspektiv

Idag har jag läst om Barns perspektiv och mänskliga rättigheter. Det som speciellt tas upp är att vi är inne mycket på att se barnet, men inte lika mycket om att höra barnet. Artikel 12 i Barnkonventionen betonar barnets rätt… Läs mer ›

Mer om mina förberedelser

Igår läste jag om Bronfenbrenner och av något skäl stod det fullständigare klart för mig än tidigare då jag undervisade på hans utvecklingsekologi,  att hans teori lutar sig på sociologiska teorier, fenomenologi samt ramfaktorer i enlighet med Dahllöf. Och Bronfenbrenner… Läs mer ›

BUV-arbetet

Nu har jag jobbat några timmar med att få ihop seminariescheman till BUV-kursen och två ppt-presentationer och börjar känna att jag fått grepp om hur jag skall gå vidare. Det är mycket kurslitteratur, inte bara böcker utan också en del… Läs mer ›

Teknikens spratt

I går spelade tekniken mig ett spratt. Jag har en ppt-presentation med områdesbilder som studenterna skall gissa var det är någonstans. Jag klickar först fram bilden, sen texten. Och det har fungerat varje gång utom igår, då texten var synlig… Läs mer ›

Förberedelser

Arbetar just nu med att bedöma tentor för studenterna på distans, samtidigt som jag läser in mig på kurslitteratur som jag skall undervisa i på BUV i december. Det finns en tråd genom den processkrivning som skall ske, men tråden… Läs mer ›

Välkommen

… till min nya blogg som kommer att handla om min yrkes- och forskningsverksamhet, vad jag har gjort och vad mina framtida mål är. Jag skall här försöka ge en bild av hur det har haft för betydelse för min… Läs mer ›