Centralstyrning och planekonomi – högskola och universitet?


Något intressant är på väg att hända med synen på högskole- och universitetsutbildning. På ett seminarium uttrycker Per Sonnerby som är doktor i nationalekonomi en del tankar kring effektiva studenter. Han har kommit ut med en rapport Lärda för livet i uppdrag från ESO. (läs artikeln HÄR)

Vid ett ESO-seminarium kring rapporten i Stockholm i oktober talade Per Sonnerby om kostnader på minst 60 miljarder per år i form av ”produktionsbortfall”, det vill säga att den som studerar inte heltidsarbetar.

Han menar att högskolorna skall visa ett ansvar genom att kontrollera var studenterna tar vägen efter de är klara, samt även att underlätta byte av inriktning om de hamnat fel. Det är viktigt att studenterna kortar ner sin studietid och att studierna blir mer effektiva. Anledningarna till att det i dag inte är så ger han några förklaringar till.

– Sociala skäl är en förklaring, för den som har en studentbostad kan det vara roligare att vara kvar och plugga.
– En annan förklaring är att intensiva studier är svårt att förena med deltidsarbete som studenter ofta har.

En tanke jag får är förstås i tider av arbetslöshet, om man kan räkna i produktionsbortfall om studenterna ändå inte får något arbete då de är färdiga. En annan tanke är hur man skall göra för att skapa en kortare inlärningsprocess. Enligt min uppfattning går den inte att forcera och att den inte är densamma för alla individer. För en del är den kort och för andra är den längre, beroende av vilket ämne det handlar om likaväl som av individuella faktorer. En tredje tanke är om det inte finns en föreställning om att de flesta som studerar på högskola och universitet är unga människor som bor i studentbostäder och bara vill ha kul.

Det finns alltså en önskan om en mer styrning och en mängd förslag om hur lärosätena skall göra ”de rätta sakerna”.

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, har en del att säga kring detta och tycker sig höra ”planekonomiska impulser”.

– Det tycks som om vi talar om en återgång till centralistisk styrning av högre utbildning, hur förhåller det sig i så fall till högskolornas autonomi?
– Lärosätena har ju numera frihet att möblera om i verksamheten. Han underkände också ett av Per Sonnerbys huvudargument, att studenter som läser för ineffektivt och därmed ”för länge” skulle innebära ”produktionsbortfall”.
– Vad skulle de annars göra, om de inte studerar?
Sverker Sörlin ville vidare problematisera uppfattningen att studenter gör ”fel”, när de väljer utbildning och när de drar på sig studieskulder.
– Det kan mycket väl vara rationellt att göra så, eftersom studenterna inte ser på sig själva som produkter.

Sverker Sörlin pekar på något som jag anser vara mycket viktigt och det är att studenterna inte ser på sig själva som produkter. Det är människor som går där och kommer in med all den individualitet man kan tänka sig. Något som vi som arbetar inom högskola och universitet ständigt möter och måste förhålla oss till.

Det låter vettigt att se till att studenterna kommer ut snabbare, går igenom sin utbildning på så kort tid som möjligt och att högskolan skall göra de rätta sakerna, för att spara miljarder. Men det är egentligen bara i teorin eller i en annan typ av samhällsordning och om det skulle finnas arbeten, samt om det vore så att studenter kan ses likadant som produkter. Jag arbetade för många år sen på en arbetsplats som låg inom SAFs område och fick inblick i dokument som aldrig blev offentliga. Då, såg jag, hur verkligheten skulle bli om de fick bestämma. Och vi är där nu, där de som har ledande positioner ser människor som enheter inom vården, kunder inom skolans område och produkter på högskolan. Allt handlar om att se något utifrån ett ekonomiskt perspektiv där den mänskliga faktorn tas bort. Argumenten som ges för en sådan modell är som i det här fallet att studenterna vill ha kul, är ineffektiva mm.

Men man kan tycka precis vad man vill, ha vilka värderingar man vill, och att det skall se ut på ett speciellt sätt. Men en effektiv undervisning eller studiegång är beroende av att människor har egen vilja, känslor och kan gå sönder utan att kunna sättas ihop igen eller bytas ut mot någon annan. Min undervisning blir så effektiv som mina studenter är och tvärtom. Men lärare är ju inte heller produkter eller maskiner. Och interaktionen mellan lärare och studenter ser olika ut beroende av vilken gruppen är. Lärandeprocessen har jag redan tagit upp – man kan gå igenom en utbildning på kortaste möjliga tid och få godkänt resultat, utan att ha lärt sig något bestående. Efter några månader är det glömt. Det är också olika vilken utbildning det handlar om.

Vi säger att vi kan spara miljarder, för slutsatsen är att vi skulle kunna spara och i detta ligger en osäkerhet – att något skulle kunna vara eller bli är inte detsamma som att det blir så. Frågan som är intressant är då vart dessa miljarder skall gå – till företagen, privata aktieägare och skattesänkningar eller tillbaka in i högskole- och universitetsvärlden? Och om det är hög arbetslöshet, skall de gå till försörjning för de studenter som gått igenom sin utbildning på kortaste möjliga tid, men ändå inte fått ett arbete. Det måste ju finnas arbete när de kommer ut. ”Vad skulle de annars göra om de inte studerar?” (Sverker Sörlin)

Min tro och övertygelse är att människor som mår bra, som får tid på sig att lära sig, själva anses vara kapabla till att själva välja vad de vill i livet, blir bildade och inte enbart utbildade i syfte att vara anställningsbara, är en större investering än de uträkningar av sparade medel som erhållits på bekostnad av människans välmående och hälsa. Ett folk som har utbildning, bildning och som fått vara människor under tiden är ett folk som driver utvecklingen framåt och i förlängningen också bidrar till att ekonomiska resurser sparas in.

Människor som väljer att utbilda sig då de inte får arbete är kloka och rationella individer, och detta borde underlättas istället för att försvåras. Vad de väljer kan aldrig vara statens eller näringslivets eller någon annan intressents sak att bestämma något om. Om det finns en efterfrågan skall utbildningen ges.Kategorier:Vardagen

Lämna en respons

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: