Dag: 15 november, 2012

Hylla skillnaderna!?

Min syn på skola och utbildning är att den inte skall drivas genom konkurrens och därmed tävlan om vem som är bäst. Nu har Lärarförbundet utsett Sveriges bästa kommun, vilket Freddy Grip på Lärarnas riksförbunds studerandeförening, har synpunkter på. Man… Läs mer ›