Kursplanernas innehåll


Vi har ju kursplaner och vad som står i dem är styrande. Om det t.ex. inte står att seminarierna är obligatoriska, ja då kan vi heller inte hävda obligatorisk närvaro. Likadant gällande kurslitteraturen. Om den står med i kursplanerna, kan vi inte ta bort någon titel utan att lämna in hela kursplanen för godkännande. Nu finns den inte alltid med.

När jag nu har åter bekantat mig med kursplaner från 1998 och tidigare, undrar jag hur många i debatten om lärarutbildningen som känner till vilken förändring som har skett. Vad sägs till exempel om denna mening:

För betyget Godkänd krävs att studenten varit aktiv och att hon/han redovisat och utvärderat sina uppgifter.

Det fanns bara två betygsnivåer – betyg U och G.

Däremot är mål och kursinnehåll tydligt och detaljerat framskrivet, men öppnade upp för många tolkningsmöjligheter. Men det fanns inte som idag – förväntade studieresultat. Ett exempel på hur det kan se ut i dagens kursplaner är:

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten vara förtrogen med valda samhälls- och utbildningsvetenskapliga traditioner relevanta för lärarprofessionen och pedagogikämnet. Studenten förväntas ha förmågan att analysera och kritiskt förhålla sig till:
* lärares arbete samt skolans styrning och ledning i ett historiskt och samtida sammanhang,
* relationerna mellan makt, kunskap och utbildning,
* sambanden mellan övergripande samhälleliga mål för skolan, utbildningspolitik och pedagogiska praktiker,
* utbildningspolitiska och samhällsvetenskapliga texter.

Förväntade studieresultat och mål skiljer sig innehållsmässigt åt. Målen i de tidigare kursplanerna uttrycktes som en strävan, medan studieresultaten är det faktiska utfallet. Har studenten uppnått förmågan att analysera och kritiskt förhålla sig till ovan citerade punkter. Det finns inte längre en strävan utan att det skall ha uppnåtts. Med betygsskalan bedöms dessa i varierande grad. I tidigare kursplaner kunde målen vara att studenterna skall ha inhämtat kunskaper eller bli medveten om. Och hur bedömer om man detta har uppnåtts.

Det finns en del debattörer som har gått ut lärarutbildningen i slutet av 90-talet och början av 2000-talet och som talar om den som om detta är vad som gäller idag. Det ställs inga krav. Studenterna kan glida igenom utbildningen, mm. Ingenting av detta stämmer längre. Då, när jag själv började som lärarutbildare hade jag alltid en skriftlig slutexamination på vilken jag bedömde förväntade resultat även om de inte var inskrivna i kursplanen. Men det var något jag tog för givet, även om jag inte då var medveten om att det var studieresultat typ den som gäller idag. I och med den nya lärarutbildningen 2001 bestämdes allt i lärarlaget och skulle gälla alla studenter som gick en kurs.

Dessutom blev det år 2002 (tror jag) tre betygsnivåer och från år 2008 har vi haft den nya skalan från A-F.

Visst har kraven ökat på ett väsentligt sätt, både för studenterna och för oss lärarutbildare. Om vi skall ha en debatt om lärarutbildningen vill jag att den utgår från den aktuella, inte en 15-20 år gammal. Det är svårt att känna igen sig i hur man talar om lärarutbildningen och vad som verkligen gäller. Sen att det finns en del som anser att utbildningen är slapp eller lätt  – ja, det kan jag också tycka som student om jag läser t.ex. ett annat ämne, fast jag mer ser den som lätt än slapp. Men det beror på att jag är filosofie doktor och kan mer än vad som krävs på grundnivå. Inom all vuxenutbildning har vi olika erfarenheter, en del har läst andra ämnen på universitet innan de började på lärarutbildningen och andra inte alls.

Jag är dock medveten om att det kan se olika ut i landet. Det finns ju 26 orter där lärarutbildning ges. Och jag kan inte uttala mig om dessa, men däremot om den jag undervisat och undervisar på.Kategorier:Vardagen

1 svar

Trackbacks

  1. Ett perfekt betygskriterium | © En lärarutbildares vardag

Lämna en respons

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: