Se John Loughrans föreläsning: Challenging the myths of Teacher Education, som han höll den 13 oktober 2015.