Förlänga skolplikten!?


Svårt att säga om alliansen återigen är ute och cyklar när de vill förlänga skolplikten genom 1) att lågstadiet blir fyra år och barnen börjar skolan vid 6 års ålder och 2) att det kan bli ett elfte år för dem som inte får behörighet till gymnasiet.

Tobé föreslog för drygt ett år sen att skolmognadstesta barnen och därmed införa flexibel skolstart och det låter som en bra idé. Psykologer talar om att sex-åriga barn är nyckfulla och inte alls fått den stabilitet som behövs för att börja skolan, dvs. ha förmågan att sitta still och lära in under dessa former. Björklund talar om nu att inlärningen skall ha lekens form (men ofta blir det obligatoriska på ett annat sätt än det frivilliga – dvs. mer styrt och skolmässigt). Förskoleexperter menar att barnen måste få vara barn så länge som möjligt och inte tvingas in i något som de inte är mogna för. Annie Lööf som talar om det elfte året, kan vara ett tecken på att de inte alls är säkra. För om ett tidigare obligatorium skulle ha effekt, ja då behövs inte det elfte året.

Frågan är därför om man vinner så mycket på att göra det som idag är förskoleklassen obligatorisk. Istället för att ändra på annat som införts under de sista två decennierna, som kan ha mycket större betydelse för de sjunkande resultaten och brist på likvärdighet som man menar finns. En förlängning tar lång tid och en kostnad i miljardklassen, enligt Björklund. Frågan är här om den kostnaden ger den kunskapsvinst mm som man vill uppnå.

Ännu en gång uppstår misstanken om att man lägger fram förslag för framtiden som en lösning, istället för att ta itu med de problem som redan finns (en skenmanöver för att försöka dölja sin oförmåga att lösa dem). I min värld är det problemen som man skall fokusera på, inte på att göra något annat och hoppas att de därmed försvinner genom ett trollslag. Allt fler visar på att en del av problemen är friskolereformen, skolpengen och marknadiseringen av skolan, som skapar en större segregering och att elever som får svårare att klara av skolan och kunskapskraven blir alltfler och att de lär sig mindre än motsvarande grupp gjorde förr.

Det kan dessutom vara skolplikten i sig som är problemet – har någon gjort en utredning om det? Om det nu är så, blir problemet värre genom att utöka den. Finland har läroplikt. Det kanske är en bättre lösning! Skolplikt ger budskapet om att närvaro är viktigare än lärande. Läroplikt att det är lärandet som är i fokus.

Nåja, jag kan inte lösa problemen, bara fundera över dem. För mig är det bara så svårt att tro att ökad kontroll, obligatorisk skolgång mm. skulle öka lusten att lära. Alltför många vittnar om att sjuåringarna är nyfikna och vetgiriga, men att de där glittrande ögonen har slocknat när de kommer upp i tredje årskursen! Kanske är det organisationen i skolan som behöver förändras och inte tiden barnen skall gå. Och hur gör vi med barn som är mer mogna och som klarar av kunskapskraven tidigare? Om de känner sig tvingade att gå längre tid än vad skolan kan erbjuda vad gäller stimulans och utmaningar?

Men, det är möjligt att alliansen inte är ute och cyklar. Om man förlänger tiden för läroprocesserna så kanske man vinner något bestående och att de kan vara värt den där miljardklassen i kostnader. Behöver inte skolan vi har idag förändras och utvecklas så att det också blir möjligt. För med nuvarande utbildningspolitiska förslag vill man ju gärna förkorta utbildningar istället för att förlänga dem. En läroprocess går inte att forcera. Den tar den tid den tar. Så, om man förlänger skolplikten måste också innehållet i skolan genom alla årskurser fokusera på läroprocesser och inte på kunskapstillägnandet. Det får konsekvenser för kontroll- och styrdokumenten, samt på bedömning och betygsättning. Men det får även konsekvenser för uppflyttningen till en högre årskurs. Kan vi tänka oss att elever får gå om eller hoppa över årskurser. Inte bara flexibel skolstart utan också en flexibel skolgång. Men det är inget som den nuvarande utbildningspolitiken och deras förslag skvallrar om. Inte heller skvallrar oppositionens förslag på detta.

Är det risk för att det blir en obalans även i det nya, som i det gamla. Man inför något, men ändrar inte det bestående så att det blir kompatibelt med det nya.

Nåväl, vi får se vad utredningen kommer fram till!

Uppdatering

För den som är intresserad finns här en utredning i ämnet som går att ladda ner som pdf.

För ett par år sedan gjorde Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö högskola, en utredning av skolstartsålder. Enligt den forskningsgenomgång han gjorde fanns inget stöd i forskningen för att det är bättre att börja i skolan tidigare. Istället kom Sven Persson fram till att risken finns att tidig formaliserad undervisning i stället får negativa konsekvenser på barns fortsatta lärande och konsekvenser i skolan. Risken finns att regler och kritik förtar nyfikenheten och lärlusten.Kategorier:Vardagen

Lämna en respons

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: