Mänskligt drag

När någon inte kan diskutera i sak, fokuserar denne hellre på den Andre som person; hur hon tänker, resonerar, ser på saker och ting. Man tror sig veta, eller vill i varje fall ge ett intryck av att veta, vem hon är. Det innebär att man inte behöver svara på det man inte kan eller vill svara på.

Man vill förflytta fokus från något brännbart till något man kan hantera. Det är så enkelt att säga – du är si och så. Och vad än den Andre säger som motsäger detta, försöker förtydliga mm, så upprepas samma sak – som om man inte ens har hört vad hon sagt.

Men, det finns något positivt i det här – den Andre förstår att hon har sagt något väsentligt.

 

 

 

Trivsamt, men rörigt i trafiken!

Körde in och träffade en student kl. 12. När vi suttit och pratat en halvtimme körde vi ner till Södra husen och träffade de övriga studenterna. Det var få där. Trevligt som vanligt och speciellt nödvändigt att de får träffas och tala om sina uppsatsämnen. Nästa vecka skall vi ha en träff då vi skall samtala om alla uppsatser, för att de sen fram till examinationen nästa år i januari, skall bli färdiga.

Efter dessa timmar, träffade jag en ytterligare student som skriver examensarbete på C-nivån.

Körde hem, långa köer, stillastående tung trafik och en olycka på andra körbanan. Men det rullade på även om det var i 15 km/h fram till Fredhällstunneln. Då lättade trafiken. Det hade hänt någonting där, för ambulans körde med blåljusen iväg några kilometer före den.