Snökaos


Lärare och föreläsare har inte kunnat komma till jobbet i tid och ibland inte alls. Köer på Essingeleden och insnöade bilar, försenade pendeltåg och bussar som inte kommer fram. SvD Jag ser knappt ut genom fönstren – en halvmeter snö har samlats på fönsterblecken och några decimeter på bredden. Och så här ser det ut på uteplatsen.

DSCN4480

Ännu en gång har jag tur som inte har varit tvungen att ge mig ut i snökaos. Okey, jag dricker neskaffe, för mitt kaffe är slut och saknar lite annat, men det står jag ut med. Igår var jag på jobbet hela dagen och idag hade lika gärna kunnat vara igår. Och snöar gör det fortfarande.

Nu läser jag ett tåg har spårat ur och skolor har stängts.

Enkel matematik

I senaste numret av SULF skriver VERONICA STOEHREL professor i Medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad om Resurser, kvalitet och Högskoleverket.

Hon skriver bl.a. att

  • FoU-tiden minimeras
  • Handledningstimmarna har halverats från 30 – 15 timmar för en uppsats
  • Tiden för kurser har minskat till hälften
  • Lärarna får dubbelt så många kurser per termin, från 3 – 6 kurser.
  • Lärare som kan sitt ämne får färre timmar
  • Lärare som konstruerar uppgifter som gör det möjligt att hinna med, ges färre timmar för den delen.
  • Lärare försöker få forskningsanslag eller administrativa uppgifter för att bli fri från en alltmer tyngd undervisningsbörda.

Hon menar att det inte är så märkligt att kvaliteten sjunker. Och avslutar sin artikel bl.a. med följande:

Hur långt kan detta gå? Vilka är de som vinner på allt detta? Inte lärarna som är tvungna att minska både på den schemalagda tiden de har för kompetensutveckling eller egen forskning eller den egna fritiden och definitivt inte studenterna som är tvungna att delta i mindre kvalificerade föreläsningar. Inte heller samhället där dagens studenter blir morgondagens arbetare. Det är snarare som så att man flyttar samhälleliga kostnader till framtiden. Da- negativa och direkta konsekvenser för lärare uttrycker sig i form av sjukskrivningar från de som inte klarar av pressen, lärare som tappar lusten att undervisa eller som genom alla medel försöker köpa sig fria från undervisningen inte minst genom att försöka ta på sig, betalda, extra administrationsuppgifter och/eller om man har tur, få pengar till forskning.

Värt att tänka på vad det innebär kring det hon skriver. Själv har jag fortfarande flera veckor kvar av min FoU-tid och terminen är snart slut, men försöker verkligen att ta ut den när det går, då det är viktigt att hela tiden hålla gång. Men det tar längre tid att få något gjort. Och det är svårt att forska under en dag i taget, då det behövs en paus från undervisningsuppdraget. Men, jul- och nyårshelgen, samt semestern finns ju alltid att tillgå. 🙂

Läs hela artikeln.