Dag: 12 mars, 2012

Slänga ut Bourdieu?

Jag har under många år undervisat om Pierre Bourdieus teori inom det allmänna utbildningsområdet. Det är en av de roligaste föreläsningarna som jag har. Därför att studenterna blir oerhört engagerade. Viktigt att betona är att den är lätt att köpa,… Läs mer ›