Flickan som slutade göra matteläxorna

Det här måste vara ett tecken på skolans tradition som inte är i samklang med läroplanens formuleringar, som utgår från att utgå från eleven, var hon befinner sig kunskapsmässigt (Lgr11) mm. Det märkligaste är att det inte kom någon kommentar från lärare. Mycket märkligt, men kanske också symptomatiskt.

Särskilt begåvade barn

”Jag har bett om svårare uppgifter, varför får jag inte det?! Detta är för lätt så tyvärr, jag gör det inte! Jag har behov av lärande och mening.” Så skrev en flicka i årskurs 2 på en matteläxa och lämnade in blankt. Efter det slutade hon helt sonika göra matteläxorna. Helt utan kommentar från läraren. Eller från föräldrarna.

I läroplanen står det att ”varje elev har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga”. Jag har funderat mycket kring hur detta ska kunna möjliggöras och jag har kommit fram till att det känns väldigt svårt så som de flesta skolor är organiserade idag. Vi förutsätter att det finns en norm och att klassen jobbar på ungefär samma nivå, med små variationer, vilket egentligen är en märklig tanke. Om ett barn börjar lära sig spela piano, skulle vi aldrig få för oss att…

View original post 111 fler ord