Dag: 1 mars, 2015

Fynd i Amfipolis

I slutet av januari kom de senaste resultaten från utgrävningen i Amfipolis Bilden klarnar långsamt kring fyndet av den stora och rikt utsmyckade graven i norra Grekland. Analyser har blottlagt kvarlevorna av fem personer, möjligen i familjekretsen kring Alexander den… Läs mer ›