*

Med facit i hand ser vi att regeringen tänkte helt fel. Utvecklingen har gått åt motsatt håll. Skolverkets analys, som vi delar, är att en trolig förklaring till elevtappet är att yrkeselever i dag inte automatiskt blir behöriga till högskolestudier vilket innebär att dörren till högskolan upplevs som stängd. (SvD)

Sista seminariet för i år

Nu är årets undervisning klar – det har varit ett jobbigt år – givande tidvis, men jobbigt. Mycket att göra – stora grupper, många bedömningar, men också nya intressanta uppdrag. Om några veckor startar det på nytt. Som det ser ut i dagsläget har jag en helt annan arbetssituation under vårterminen – inte flera kurser på en gång, utan mer utspritt.

Idag körde jag in till institutionen kl. 9 för ett seminarium i en forskningsgrupp som jag nyligen kommit med i. Det var inte så många som kom, men vi hade en intressant diskussion kring en artikel om religion. Vi bestämde att jag skulle presentera ett manus längre fram kring det jag forskar om.

Det var ovanligt tyst på institutionen. Och det visar ju att det inte var så många där. Knappt någon undervisning, men jag hade ett seminarium för den ”lilla gruppen”. Vi talade om tolkning och skrivande, samt om VFU- och examinationsuppgiften –  i några timmar innan vi skiljdes åt.

Ja, det var min dag. Har några manus jag skall läsa under helgen, men för övrigt inga större jobb.