Om minneskunskaper

Man blir aldrig så färdig som lärare att man inte kan lära sig något nytt. Idag har jag blivit medvetandegjord om hur en tanke kan uppstå. En tanke som kan vara ny för en själv. Svaret på påståendet att allt är minneskunskaper och som jag ställt mig frågande till, har jag fått svar från Bertil Törestad. Han skriver bl.a.

I långtidsminnet finns alltså en mängd minnen från olika livsperioder lagrade. Långtidsminnet indelas i procedurminnet, som har att göra med de förmågor vi har och de mönster vi lärt oss känna igen, vad som är rätt och fel, hur man går till väga för att göra saker och ting. I episodiska minnet finns alla situationer vi varit med om, och hur de hänger samman. Slutligen så finns i det semantiska minnet vår kunskap om regler, principer, idéer. Vår ordkunskap och ordförståelse hör också hit.

Min första tanke var, att det här kan man utgå från när man planerar undervisningen. Till viss del är mina seminarier planerade efter det här. Men nu kan jag använda det mer medvetet. Tänker i vilket pröva det!

Min andra tanke var att det är viktigt att tala om att elever och studenter lär sig memorera det andra har skrivit eller talat om, och inte om minneskunskaper.

Utbildningshistoria

Idag har det varit relativt lugnt, förutom några timmar i eftermiddags då de blåste bort en del grus och gamla löv.

Dagens arbete har fokuserats på examinationerna i kursen Utbildningshistoria. Det är endast sexton examinationer, och utgör inte några konstigheter. Det går ganska fort, så jag hoppas bli klar med dem i morgon förmiddag.

Lite osäker vad gäller betygsättningen var jag efter att ha läst och bedömt sex examinationer och betyget på fyra av dem blev ?, då det är en helt nystartad kurs. Men jag rådfrågade en kollega om hur han bedömt och betygssatt sina examinationer. Det är ju viktigt att vi är överens om tolkningarna av betygskriterier mm. Det får inte bli orättvisa betyg, på grund av att man utgår från en önskan om något som inte stöds av dessa.

På lärarlagsmötet förra veckan diskuterade vi kurslitteraturen. Det kan därför bli en del förändringar till nästa termin.

För övrigt är det så tyst på mailen att jag ibland tror att det är något fel. Det har kommit in ett enda mail. Var är alla, vad gör dom? 🙂