Etiska gränser

Tror min blogg om min vardag som lärarutbildare kan uppfattas som ganska tråkig, eftersom den mest innehåller hur jag arbetar, inte så mycket om detaljer kring lärarstudenternas tänkande, seminarierna och exempel på hur studentarbeten kan se ut. Den innehåller inte utdrag av hur telefonsamtal och vad som kan hända under en handledning. Allt detta är omöjligt för mig som lärarutbildare att ge information om i min blogg oavsett om det är till fördel för studenterna. Av det skälet kan inte den delen av mitt arbete dokumenteras här. Jag har sen år 2005 ibland reagerat över att lärare skriver för mycket i sina bloggar om sina elever. Och ibland undrar jag om inte gränsen ibland t.o.m. överskrids. Jag avgör hela tiden om det jag skriver håller sig inom de etiska gränserna. Ibland anklagas vi för att inte vara tillräckligt öppna med det vi gör.

Men, inom många yrken är det så. Jag höll under en tid ihop med en polis, och jag fick inte veta någonting. Jag försökte lura ut saker och ting ibland om hur de arbetar utan att lyckas. Det här innebär att utomstående kritiker (inkl. media) och de som tänjer på gränserna kan få fritt spelrum och deras utsagor blir sanningen för alla verksamma. Men, vad jag kan göra i den här bloggen är att beskriva hur min läsning och bedömning går till och vad jag kräver i enlighet med betygskriterierna som innehåller de vetenskapliga kriterierna. Men resultaten kan jag inte presentera, oavsett var på värdeskalan de än hamnar.

Mina studenter och kolleger skall vara säkra på att ett samtal med mig stannar inom institutionens väggar.

Ett litet genombrott

Nu har jag nått ett litet genombrott i arbetet med examinationsuppgiften i Estetik. Under Jurassic Park igårkväll, satt jag och skrev och då hände något. Men jag känner mig inte helt nöjd. Och känner hur tiden börjar rinna ut. Den skall vara inlämnad på måndag. Jag analyserar Monets målning The Stroll och Vivaldis komposition Vintern. Efter att min egen tolkning var klar hittade jag en liknande på youtube av Vintern. Här är fullversionen!