Aktuella diskusssioner

Var på lärarlagsmöte hela förmiddagen. Ett intressant möte som skapade många diskussioner. Efter lunch hade jag handledning.

Efter debatten om fusk kom detta upp i en av studentgrupperna på de avslutande seminarierna, trots att jag inte nämnt något om detta. Efter debatten om salstenta kom det upp idag på lärarlagsmötet, trots jag även här inte har nämnt något om det. Det verkar som om det är dessa diskussioner som är aktuella nu och uppstår lite varstans. Och uppfattningarna är olika och det är svårt att nå konsensus. Frågan är om vi skall sträva efter att nå den. Kanske variationen av examinationsformer skall få bestå, eftersom ingen av formerna går att tillämpa inom alla områden.

Däremot har Bourdieu-diskussionen inte uppstått någon annanstans, såvitt jag känner till, än på några bloggar. Vi får se när den dyker upp!

🙂

Körde hem tidigt idag och hade med mig en ny hög med examinationer, nu i pappersversion. Tre kurser skall examineras före den 1 april.