Barns perspektiv

Idag har jag läst om Barns perspektiv och mänskliga rättigheter. Det som speciellt tas upp är att vi är inne mycket på att se barnet, men inte lika mycket om att höra barnet. Artikel 12 i Barnkonventionen betonar barnets rätt att bli hörd, bilda egna åsikter och att fritt uttrycka dessa, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Artikel 13 handlar om yttrandefriheten.

Viktiga artiklar som kanske inte följs i den mån som önskas.